Uw donatie en de Belasting

Nogal wat mensen willen graag hun giften van de belasting aftrekken, anderen vinden het niet prettig, geld te "verdienen" cq over te houden, aan het leed van anderen. Die keuze is uiteraard geheel aan u, maar de fiscus biedt u wel de mogelijkheid ook giften aan onze Stichting af te trekken.

De hoogte van de teruggave is afhankelijk van uw belastbaar inkomen, dus van het % dat u aan belasting betaalt. Voor het jaar 2014 waren dit de volgende percentages: belastbaar inkomen tot

  • Tot € 19.645 – 36,25%
  • € 19.645 tot € 56.531 - 42.0%
  • boven € 55.531 – 52%.

Dit houdt in dat, indien u een netto gift van € 1.000 wilt doen, u ongeveer € 420,00 (= 42 % van € 1.000) van de Belasting terug ontvangt, indien uw belastbaar inkomen ligt tussen de € 19.645,00 en € 55.531,00.

Drempel
Verder dient u er rekening mee te houden dat er een drempel (= een minimum te storten bedrag en percentage) voor uw gift telt, voordat deze aftrekbaar is bij uw aangifte. Alleen het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Deze drempel is 1% van uw verzamelinkomen (+ evt. partner) met een minimum van € 60,-. U mag maximaal 10% van uw verzamel inkomen aftrekken. Wij zijn uiteraard ook blij met de lagere bedragen, die niet aftrekbaar zijn.

De berekening behoeft u niet te vrezen: dat doet het automatische programma of de Belasting zelf. U kunt het vermelden onder het hoofdstuk: Aftrekposten bij Giften. Meer storten kan en mag altijd, u hebt alleen over het meerdere geen (extra) belasting teruggave.

Voorkomen drempel
Indien u regelmatig aan ons zou willen doneren, kunt u voorkomen dat u te maken krijgt met "de drempel van aftrek en het maximum aftrekbare bedrag ". U dient dan eenmalig naar een Notaris te gaan en laat daar bij notariële akte vastleggen dat u "een periodieke uitkering aan ons schenkt, die berust op een verplichting die u voor minimaal 5 jaar of meer aangaat en 1 x per jaar zult betalen. De uitkering dient vast en gelijkmatig te zijn."

Zo voorkomt u dat u wordt belemmerd in de hoogte van uw gift en dat het drempelbedrag bij de Belasting blijft. Dus: en geen drempel, geen maximum en uw donatie komt voor 100% ten goede aan het doel waarvoor u het schonk! U kunt aan uw notaris vragen of hij dit gratis wil doen of tegen sterk gereduceerd tarief. Indien u dit goed motiveert en verwijst naar de aard en doelstelling van onze werkzaamheden, staan de meesten hier welwillend tegenover, zodat dit voor u geen beletsel behoeft te zijn.

Hoogte bedragen
Wij hopen dat het hierboven besprokene u niet weerhoudt OOK kleinere bedragen te doneren, want ook met € 10,- of € 25,- zijn we erg blij!

Vindt u de Belastingaftrek prettig, maar is het te doneren bedrag wat te klein voor aftrek, dan hebt u de mogelijkheid meerdere jaren samen te voegen. U stort dan bijvoorbeeld de bedragen, die u per 2 jaar zou willen doen, in eenmaal samen en brengt dat in aftrek voor dat ene jaar.

Aftrek giften
Giften komen alleen voor aftrek in aanmerking, indien ze worden gedaan aan een Algemeen Nut beogende Instelling. De Stichting ‘Lach voor een Dag’ is zo’n instelling!

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. 

Welke instellingen zijn een ANBI?
Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is geregistreerd als een ANBI? Dat kan met het programma ‘ANBI opzoeken’ op www.belastingdienst.nl.

Gegevens Stichting Lach voor een Dag
Adres: Postbus 146
3360 AC
Sliedrecht
Telefoon: 0184 417066
Bankrekening: NL34RABO0120826135
Kamer van Koophandel:    58369767
Belasting: 8530.08.413

Vrolijke Nieuwsbrief

Voer je voornaam in

Voer je achternaam in

Voer een geldig e-mailadres is

Invalid Input