Skip to main content

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Lach voor een Dag besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als "gegevens"). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. Lach voor een Dag is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Lach voor een Dag. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Lach voor een Dag. Lach voor een Dag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Lach voor een Dag worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Lach voor een Dag.

Gebruik van gegevens

De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voorzover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Lach voor een Dag omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.